Ontboezeming

Dordrecht

29 juli 2016 Tekst: Pieter van Stein

Netwerken met een gouden randje. Het is een zomerse doordeweekse dag. Villa Augustus in Dordrecht ligt te baden in het zonlicht. De Afrikaanse lelies dansen in de zwoele wind aan de strak aangelegde waterpartij. Het is rustig...

 

Het is een zomerse doordeweekse dag. Villa Augustus in Dordrecht ligt te baden in het zonlicht. De Afrikaanse lelies dansen in de zwoele wind aan de strak aangelegde waterpartij. Het is rustig. Maar even later zal de Wantijzaal, ooit een machinekamer in de watertoren vol stromen met belangstellenden, bestaande uit werkzoekenden en ondernemers. Het hotel en restaurant zijn het decor voor een heuse netwerkbijeenkomst georganiseerd door ArbeidsBELmiddelaar Claudia Bouwens. Hier gaat het deze middag om ‘’De échte ontmoeting’’.

De Wantijzaal in Villa Augustus is ingericht met diverse tafels met bloemen uit eigen tuin. Grote decoratieve bloemarrangementen, eveneens eigen kweek, geven sfeer, frisheid en levendigheid aan deze ruimte. Het zijn exacte de ingrediënten die we deze middag heel goed kunnen gebruiken.

Met de inmiddels overbekende netwerker en verbinder Rob Mes, beter bekend als de kruiwagen die gratis vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar weet te verbinden, ben ik naar de villa gekomen voor het weerzien met Claudia Bouwens, Patty Knoops en vele bekenden van het platform LinkedIn. Maar ook zal ik deze middag vele nieuwe mensen treffen, net als de meesten onder ons. Allen zijn we in amper een week tijd op de spontane aankondiging van Claudia afgekomen. We zijn vol verwachting wat er deze middag gaat gebeuren, wie we gaan treffen en met wie we een nieuw lijntje aanknopen.

De ontmoeting tussen Claudia en Rob is allerhartelijkst. Eindelijk zien ze elkaar na jaren voor de eerste keer in levende lijve. En doordat er online al geregeld likes en respons gedeeld zijn is het contact direct goed. En dat zal ook gelden voor de ontmoetingen tussen Claudia en Patty en de vele anderen. De minuten tikken voorbij en nog even en de zaal is gevuld met allemaal mensen met een missie waarbij de focus dagelijks ligt op het vinden van nieuw werk.

Claudia is verheugd door de enorme opkomst. Circa 45 mensen zitten er om haar heen. Mensen mogen haar dan wel kennen van haar praktijken als ArbeidsBELmiddelaar maar het is toch, nu we onder elkaar zijn, wel fijn dat zij even vertelt over haar eigen missie en de weg die zij heeft afgelegd. Ze doet dit op haar eigen en bekende bevlogen wijze.

Dan is het de beurt aan Rob om zichzelf te introduceren. Want ja, wie is die man toch die dagelijks om de randen van de dag zich inzet voor werkzoekenden? Rob, een gepensioneerde Vlaardinger besloot na zijn pensioen zijn netwerk in te zetten voor een grote groep werkzoekenden. Zijn netwerk groeit gestaag. Dagelijks krijgt hij verzoeken om te linken. Dagelijks promoot Rob werkzoekenden met hun promo’s, updates en CV’s. En hij heeft er succes mee. Mede door zijn inzet keren mensen terug in het arbeidsproces. En dat is een dankbare taak. Rob blijft er nuchter onder. Hij vindt het gewoon wat hij doet en blijft het liefst in de luwte actief. Voor deze ene keer heeft hij toegezegd om van de partij te zijn en ja, vanaf een afstand is te zien dat hij op deze middag erg geniet van de contacten met de mensen waarmee hij vaak al zo lang gelinkt is.

Rob wordt door Claudia in het zonnetje gezet. Niet met een bos bloemen of een fles drank, zaken waar ze zelf niet van houdt, nee ze zet Rob in de kijker met een klomp goud om haar waardering mee uit te drukken.

Dan is het de beurt aan Patty Knoops. Patty is voor de lezers op dit online platform geen onbekende meer. Maar in de Wantijzaal zitten mensen die haar nog niet kennen en ook niets weten van haar initiatief, stichting Kijk Haar!. Ook Patty schetst haar achtergrond en geeft enthousiast weer waarom zij besloot om met Kijk Haar! te starten. Voor haar en voor mij heeft Claudia ook een klomp goud! We kunnen het zien als wisseltrofee. Vooralsnog verdween de staaf in de handtas van Patty… Nee, het komt goed hoor (-;

Na Patty krijg ik van Claudia de gelegenheid om mijzelf bij het publiek te introduceren. Ik sta stil bij de rol die ik in het verleden vervuld heb, waarbij ik er was voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En ik belicht mijn rol van vandaag de dag als werkzoekende, netwerker en verbinder.

Claudia zou Claudia niet zijn wanneer zij op deze zonnige middag niet iets van haar praktijken zou tonen. En dus wordt er op verzoek van een van de gasten gebeld naar een bedrijf. In de vorm van een kort en vrolijk telefoongesprek lukt het Claudia door koud te bellen met de medewerkers van dit bedrijf om een afspraak voor de werkzoekende te maken. De zaal is te klein als Claudia het telefoongesprek succesvol afrond. Een luid gejoel en applaus valt haar ten deel. Daarna is het tijd om de deuren wagenwijd open te zetten. Een deel van het gezelschap verdwijnt in de lommerrijke tuin; een ander deel zoekt elkaar op aan de tafels in de zaal.

Er wordt volop genetwerkt op deze middag waarvan we toch wel kunnen stellen dat die omgeven wordt door een gouden randje.

Deze geweldige netwerkbijeenkomst wordt afgerond met het maken van een groepsfoto onder de watertoren. ‘’De échte ontmoeting’’ vraagt om een vervolg. En daarom worden er ‘s avonds al plannen gesmeed om elders in Nederland een vervolg aan dit event te geven. Beste mensen, hou hiervoor het BELmeisje via social media in de gaten. Voor je het weet sta je zelf oog in oog met deze kordate netwerkster!

Tekst: Pieter van Stein
Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/pietervanstein1/en 

Ga terug